Top

Django , Prepare A Coffin

1968

 خلاصه داستان : یک مرد مسلح باندی از قربانیان اعدام "متوفی" تشکیل می دهد تا از سیاستمدار و قانون شکنی که همسرش را کشته است انتقام بگیرد ...