Top

Star Wars : Episode III - Revenge Of The Sith

2005

کارگردان : George Lucas

نویسنده : George Lucas

بازیگران : Hayden Christensen, Natalie Portman, Ewan McGregor


خلاصه داستان : «آناکين اسکاي واکر»  زندگي دوگانه اش را ادامه مي دهد. او از يک سو شواليه ي جداي است و از سوي ديگر، مخفيانه با «سناتور پادمه» ازدواج کرده است. «آناکين» کابوس از دست دادن «پادمه» را مي بيند که اينک باردار است. صدراعظم پالپاتاين با سوء استفاده از نگراني «آناکين»، هويت واقعي خود و تعلقش به سويه ي تاريک «نيرو» را آشکار مي کند و «آناکين» را نيز تشويق مي کند به سويه ي تاريک بپيوندد...

 

صفحه IMDb Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith

 

2005

کارگردان : George Lucas

نویسنده : George Lucas

بازیگران : Hayden Christensen, Natalie Portman, Ewan McGregor


خلاصه داستان : «آناکين اسکاي واکر»  زندگي دوگانه اش را ادامه مي دهد. او از يک سو شواليه ي جداي است و از سوي ديگر، مخفيانه با «سناتور پادمه» ازدواج کرده است. «آناکين» کابوس از دست دادن «پادمه» را مي بيند که اينک باردار است. صدراعظم پالپاتاين با سوء استفاده از نگراني «آناکين»، هويت واقعي خود و تعلقش به سويه ي تاريک «نيرو» را آشکار مي کند و «آناکين» را نيز تشويق مي کند به سويه ي تاريک بپيوندد...

 

صفحه IMDb Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith