Top

Dune

1984

 خلاصه داستان : در آینده ای دور،یک دوک به همراه خانواده خود توسط امپراطور به سرزمینی پوشیده از شن فرستاده می شوند.این تبعید برای نابودی آنها طراحی شده ولی پسر دوک موفق به فرار شده و تصمیم به انتقام می گیرد ...