Top

Roman Holiday

1953

خلاصه داستان : « شاهزاده ‏خانم آن » ( هپبرن ) که براى تعطیلات به رم سفر کرده است از زندگى مبادى آداب و خشک دربارى خسته شده است . او شبى به تنهایى در شهر به گردش مى‏ رود و با خبرنگارى امریکایى به نام « جو » ( پک ) ، آشنا مى ‏شود ...