Top

Never Let Me Go

2010

 خلاصه داستان : کتی ( کری مولیگان ) ، تامی ( اندرو گارفیلد ) و روث ( کیرا نایتلی ) سه دوست هستند که در مدرسه ی سبانه روزی با یکدیگر آشنا و دوستی عمیقی بین آنها برقرا شده است. اما اکنون که زمان اتمام دوران تحصیلی در مدرسه فرا رسیده ،آنها با این حقیقت تلخ روبرو می شوند که باید به زودی از یکدیگر جدا شوند ...