Top

The Thing (2011)

2011

 خلاصه داستان : کیت لوید ( مری الیزابت وینستید ) باستان شناسی است که به منظور کشف ناشناخته های طبیعت ، به یک گروه از دانشمندان نروژی می پیوندد. در یکی از سفرهای این the thing گروه به منطقه قطب جنوب، آنها با بقایای یک جسد فضایی روبرو می شوند که در یخ وجود دارد ...