Top

The Little Girl Who Lives Down The Lane

1976


خلاصه داستان : "رایان جیکوب" دختری سیزده ساله به همراه پدرش در خانه ای دورافتاده در شهری ساحلی زندگی می کنند.اما هرگاه یکی از اعضای شهر از سر کنجکاوی به آنها سر می زند،اثری از پدر ندیده و به نظر می آید دختر به تنهایی زندگی می کند و ...