Top

Paranormal Activity

2007

خلاصه داستان : داستان فیلم در مورد ،یک زوج جوان است که به تازگی به خانه جدید خود نقل مکان کرده اند. اما در خانه جدید مرتبا اتفاقات عجیب و جابه جایی مشکوک رخ میدهد و هر بار در نیمه شب به نظر می رسد که کسی وارد خانه می شود و کارهایی انجام میدهد. کم کم این کارها به سمتی میرود که هر نیمه شب این زوج جوان با ترس و اضطراب به خواب میروند و …