Top

I'll Always Know What You Did Last Summer

2006


خلاصه داستان : گروهی از نوجوانان در کلرادو متوجه می شوند که یک شخص پس از سرپوش گذاشتن بر مرگ تصادفی یکی از دوستان خود ، یکی پس از دیگری توسط یک شخصیت مرموز با قلاب تحت تعقیب قرار گرفته و کشته می شوند ...