Top

Cujo

1983

 خلاصه داستان : در یک شهر کوچک،‌ یک سگ اهلی توسط یک خفاش هار گاز گرفته می شود و این حادثه باعث پخش شدن ترس و وحشت در شهر می شود …