Top

Christine

1983


خلاصه داستان : یک پسر مزخرف یک ماشین عجیب و غریب با ذهن بد خود می خرد و ماهیت او شروع به تغییر می کند تا آن را منعکس کند ...