Top

The Queen

2006

خلاصه داستان : پرنسس "دایانا" به دلیل یک تصادف رانندگی در پاریس کشته میشود . ملکه و خانواده او تصمیم میگیرند برای مصلحت مردم پشت در های بسته ی قلعه بالمورال بمانند . مردم که درک درستی در این اتفاق ندارند از ملکه درخواست میکنند به آنها آرامش دهد ...