Top

The Boat Is Full

1981


خلاصه داستان : در طول جنگ جهانی دوم ، سوئیس به شدت پناهندگان را محدود کرد: "قایق ما پر است." یک قطار از آلمان در گوشه ای از سوئیس برای مدت کوتاهی متوقف می شود. شش نفر از پناهندگی بیرون می روند: چهار یهودی ، یک کودک فرانسوی و یک سرباز آلمانی ...