Top

Sophie's Choice

1982

 خلاصه داستان : نیویورک، سال 1947. زن مهاجر لهستانی، «سوفی» (استریپ) از بازماندگان اردوگاه ها ی مرگ نازی هاست که پس از مهاجرت به امریکا تحت مراقبت مردی به نام «نیتان» (کلاین) قرار گرفته است. در حالی که «نیتان» تعادل روانی ندارد و خود «سوفی» نیز سخت درگیر خاطرات دردناک است ...