Top

Crazy Heart

2009

 خلاصه داستان : "بد بلیک" (بریجز) مرد 57 ساله الکلی و یک خواننده دوره گرد است. وی ازدواج های ناموفقی داشته و در حال حاضر تنها زندگی می کند و غالباً در حال مسافرت با ماشین کهنه اش است. در یکی از روزها او با زنی خبرنگار به نام "جین" (جیلنهال) که از شوهرش طلاق گرفته و یک فرزند پسر چهار ساله دارد آشنا می شود و ...