Top

What Doesn't Kill You

2008

خلاصه داستان : دو دوست دوران کودکی از بوستون جنوبی به جرم و جنایت به عنوان راهی برای گذران زندگی روی می آورند که در نهایت باعث ایجاد فشار در زندگی شخصی و دوستی آنها می شود ...