Top

Thriller : A Cruel Picture

1973

خلاصه داستان : زن جوانی که پس از ت ج ا و ز ج ن س ی در دوران کودکی لال شده است، آموزش می بیند تا از کسانی که او را ربوده و مجبور به فحشا کرده اند، انتقام بگیرد ...