Top

What To Expect When You're Expecting

2012

 خلاصه داستان : زندگی پنج زوج به هم پیوسته را دنبال می کند که هیجانات و شگفتی های بچه دار شدن را تجربه می کنند و متوجه می شوند که مهم نیست برای چه چیزی برنامه ریزی می کنید، زندگی همیشه آنچه را که انتظار می رود ارائه نمی دهد ...