Top

Date And Switch

2014


خلاصه داستان : دو مردی که قبل از جشن عروسی با یکدیگر عهد می بندند که باکرگی خود را از دست بدهند ، وقتی یکی از آنها از گنجه بیرون می آید ، دوستی آنها مورد آزمایش قرار می گیرد ...