Top

13 Going On 30

2004

 خلاصه داستان : جنا رینک جنیفر گارنر دختر 13 ساله ای است که آرزو داردبزرگ شود وحاضر است هرکاری برای رسیدن به این آرزو کند ناگهان یک روز صبح از خواب بلند میشود و می بیند بزرگ شده وبه 30 سالگی رفته است وحالا باید با دنیای متفاوتی که آرزویش را داشته روبه رو شود و ...