Top

The Princess And The Frog

2009

 خلاصه داستان : پیشخدمتی که ناامید از تحقق رویاهای خود به عنوان صاحب رستوران است، راهی سفر می شود تا شاهزاده قورباغه ای را به انسان تبدیل کند، اما پس از بوسیدن او باید با همین مشکل روبرو میشود ...