Top

The Prince Of Egypt

2007


خلاصه داستان : شاهزاده موسی مصر از هویت خود به عنوان یک عبری و سرنوشت خود برای تبدیل شدن به نجات دهنده منتخب قوم خود مطلع می شود ...