Top

The Last Unicorn

1982

 خلاصه داستان : یک تک شاخ شجاع و یک شعبده باز ، با پادشاهی شرور که قصد دارد همه تک شاخهای دنیا را دستگیر کند ، مبارزه می کنند ...