Top

Joseph : King Of Dreams

2000

 خلاصه داستان : پیامبری که توانایی تعبیر خواب را دارد در مصر به بردگی فروخته می شود و مردم از ویژگی های او مطلع می شوند ...