Top

101 Dalmatians

1961


خلاصه داستان : هنگامی که زباله ای از توله سگ های دالمتیایی توسط عوامل خانواده Cruella de Vil ربوده می شوند ، والدین باید آنها را پیدا کنند قبل از اینکه او از آنها برای اهداف شیطانی مد استفاده کند ...