Top

Around The World In 80 Days

2004

 خلاصه داستان : لندن، اواخر قرن نوزدهم ، مخترعی نابغه به نام «فیلئاس فاگ» شرط می بندد که می تواند دنیا را در هشتاد روز دور بزند. در این سفر ، جوانی چینی به نام «لو شینگ» نیز که به خدمت «فاگ» درآمده، او را همراهی می کند ...