Top

D i c k Tracy

1990

 خلاصه داستان : کارآگاه کمیک استریپ زندگی خود را بسیار پیچیده می بیند وقتی که ماهونی بی نفس به سمت او پیشروی می کند در حالی که سعی می کند با اوباش متحد Big Boy Caprice مبارزه کند ...