Top

Barb Wire

1996

کارگردان : David Hogan

نویسندگان : Chris Warner (characters in comic), Ilene Chaiken (story)

بازیگران : Pamela Anderson, Amir AboulEla, Adriana Alexander

خلاصه داستان : در اوایل قرن 21، ایالات متحده آمریکا در آستانه جنگ داخلی دوم است. کل کشور در یک حالت دائم از اضطرار است. آنچه قبلا کنگره آمریکا نام داشت اکنون کشور را با روش های فاشیستی اداره می کند. تنها یک شهر آزاد باقی مانده، "استیل هاربر"، یک شهر صنعتی و ساحلی در کالیفرنیا که مرکز اصلی مقاومت است. این شهر زادگاه "بارب وایر"، صاحب کلوپ شبانه "همرهد" است. چون زمانه خوب نیست، "بارب" یک شغل دوم دارد. او جایزه بگیر است و افراد را در مقابل دریافت جایزه می فروشد ...