Top

Ma

2019

کارگردان : Tate Taylor

نویسندگان : Scotty Landes

بازیگران : Octavia Spencer, Diana Silvers, Juliette Lewis

خلاصه داستان : .یک زن تنها با گروهی از نوجوانان رفیق می شود و تصمیم می گیرد که به آن ها اجازه دهد در خانه اش مهمانی بگیرند. درست در همان زمانی که این نوجوانان فکر می کنند شانس در خانه شان را زده است، اتفاقاتی رخ می دهد که باعث می شود آن ها به انگیزه های آن زن شک کنند...