Top

Joe Bell

2020

خلاصه داستان : داستان واقعی یک شهر کوچک ، پدر طبقه کارگر است که پس از آنکه پسرش در دبیرستان تحت شکنجه قرار می گیرد ، به راهپیمایی انفرادی در سراسر ایالات متحده می پردازد تا با قلدری مبارزه کند ...