Top

The Card Counter

2021

 خلاصه داستان :  این فیلم داستان بازجوی نظامی سابق را روایت می‌کند که به قمارباز تبدیل شده و توسط ارواح گذشته‌اش تسخیر شده است ...