Top

Winter Light

📀 Criterion Collection 📀

1963

 

خلاصه داستان :  »توماس اریکسون« (بیورنستراند)، کشیش دهکده، حس مى ‏کند پس از مرگ همسرش در پنج سال پیش، از خدا دور شده است. او هم راه جمعى مراسم عشاء ربانى را برگزار مى ‏کند. پس از مراسم، زنى به نام »کارین« (لیندبلوم) از »توماس« مى ‏خواهد که به شوهرش کمک کند، چون از شنیدن خبر احتمال حمله‏ ى اتمى چینى‏ ها دچار وحشت شده است. »توماس« مى ‏پذیرد در حالى که کمک زیادى از او برنمى ‏آید و بیش‏تر به پوچى خودش پى مى ‏برد ...