Top

The Phantom Of Liberty

📀 Criterion Collection 📀

1974


خلاصه داستان : مجموعه ای از دنباله های سورئال که اخلاق و جامعه را در جریان سبک آگاهی نقد می کنند ...