Top

The Organizer

📀 Criterion Collection 📀

1963

 

خلاصه داستان : داستان کارگران کارخانه منسوجات در تورین ایتالیا میباشد که در ابتدای ورود به قرن بیستم تحت استثمار قرار میگیرند و برای شرایط کاری بهتر مبارزه را آغاز نموده اند ...