Top

The Discreet Charm Of The Bourgeoisie

📀 Criterion Collection 📀

1972


خلاصه داستان : مجموعه ای از رویا های سورئال و عملاً بدون طرح و محور روی شش نفر از افراد طبقه متوسط و تلاش های مداوم آنها برای خوردن غذا با هم ...