Top

Roma (1972)

📀 Criterion Collection 📀

1972


خلاصه داستان : راهپیمایی سیال ، بدون ارتباط و گاهی آشفته از صحنه هایی که جزئیات مختلف افراد و رویدادهای زندگی در پایتخت ایتالیا را نشان می دهد ، که بیشتر آنها بر اساس زندگی فدریکو فلینی کارگردان ساخته شده است ...