Top

Medium Cool

📀 Criterion Collection 📀

1969

 

خلاصه داستان :  یک خبرنگار تلویزیونی ، خود را درگیر خشونت ها و اتفاقات ناخوشایند ، برخاسته از کنوانسیون ملی دموکرات ها ، در سال 1968 می بیند ...