Top

Intervista

📀 Criterion Collection 📀

1987


خلاصه داستان : فدریکو فلینی درخواست تلویزیون را برای مصاحبه در مورد حرفه خود قبول می کند ...