Top

Germany , Year Zero

📀 Criterion Collection 📀

1948

کارگردان : Roberto Rossellini

نویسندگان : Roberto Rossellini

بازیگران : Edmund Moeschke, Ernst Pittschau, Ingetraud Hinze

خلاصه داستان : "ادموند" پسر نوجوانی است که پس از جنگ جهانی دوم در آلمان زندگی میکندو دست به هر کاری می زند تا برای خانواده خود غذا مهیا کند.روزی او با مردی برخورد می کند که در گذشته معلم او بوده است.او تصور می کند می تواند از آن مرد کمک بگیرد اما تفکرات مرد او را به راهی خطرناک هدایت می کند...