Top

Fallen Angels

📀 Criterion Collection 📀

1995

 

خلاصه داستان : آدم کشی (لای) پی می برد که زندگی جنایتکارانه دیگر آن اعتبار و اهمیت گذشته ی خود را از دست داده است؛ اما مقوله ای که زندگی او را دشوارتر کرده، وجود رابط او (رایس) است که سخت به او علاقه مند شده و این در حالی است که در این سه سال هم کاری، این دو نفر حتی یک بار هم یک دیگر را ندیده اند ...