Top

Cat People

📀 Criterion Collection 📀

1942

خلاصه داستان :« آلیور رید » ( اسمیت ) ، در باغ ‏وحش پارک مرکزى با « ایرنا دوبروونا » ( سیمون ) آشنا مى ‏شود. « ایرنا » از دهکده ‏ى زادگاهش در صربستان سخن مى ‏گوید و از جادوى سیاه « مارمالوکس » که معتقدانش مى ‏توانستند خود را به گربه بدل کنند. « ایرنا » نگران است که شاید خون آن آدم‏هاى گربه ‏اى هنوز در رگ‏هاى او باشد ...