Top

Black Narcissus

📀 Criterion Collection 📀

1947

 

خلاصه داستان : گروهی از راهبه ها باید با چالش محیط متخاصم و سرد در مکانی دوردست در هیمالیا روبرو شوند ...