Top

The Take (2009)

***  Disc Number : 1 ***

TV Mini-Series(2009)

خلاصه داستان : فِردی جسکون (تام هاردی) بعد از آزادی از زندان، به وسیله دوستانی که در زندان پیدا کرده و با کمک پسر عمویش جیمی، در دنیای تبهکاران برای خود نامی دست و پا می‌کند و ثروتمند می‌شود اما بعد از مدتی حسادت و خشم باعث می‌شود خانواده و کسب‌ و کار را به خطر بیندازد و جیمی مجبور می‌شود بین حفاظت از او و زندگی‌ای که با همسرش ساخته یکی را انتخاب کند...